Katsastusluokat

Mihin luokkaan veneeni tulisi katsastaa?

Veneen rakenne ja varustus sekä veneen purjehduksessa käytettävä vesialue määräävät sopivan katsastusluokan.

Katsastettavat huviveneet jaetaan neljään luokkaan, jotka on pyritty määrittelemään siten, että jokaiselle veneelle löytyy sopiva katsastusluokka. Luokkajaossa on otettu huomioon veneen pääasiallinen käyttöalue ja veneen soveltuvuus kyseiselle vesialueelle. Luokkajako noudattelee pääpiirteissään Huvivenedirektiivin määrittelemää jakoa erilaisiin suunnittelukategorioihin. Suunnitteluluokka kertoo millaisiin olosuhteisiin vene on suunniteltu, ei sitä millaisissa olosuhteissa sitä saa käyttää. Suunnitteluluokka löytyy kaikista uusista CE merkityistä veneistä.

Katsastusluokkien perusajatuksena on, että tietyt suunnittelukriteerit täyttävä vene myös varustettaisiin suunnitellulla käyttöalueella vastaan tulevien olosuhteiden vaatimusten mukaisesti. Ennen huvivenedirektiivin voimaantuloa markkinoille tulleiden veneiden osalta joudutaan yleensä käyttämään harkintaa.

Luokkien kuvaukset pääpiirteittäin

Katsastusluokka 1: Avomeri = Huvivenedirektiin suunnitteluluokka A

Purjehdusalue kattaa Itämeren lahtineen, Pohjanmeren, Euroopan rannikot ja Välimeren

Veneen on oltava täysin katettu, vahvasti rakennettu ja vesitiivis. Veneen tulee kestää ylimurtuvat aallot. Veneen tulee kestää suuret kallistumat. Kulkuaukot ja ruongon aukot tulee olla suljettavissa vesitiiviisti. Vähintään 35kW moottori, joka ei saa olla perämoottori. Sisätiloista on oltava varapoistumistiet.


Katsastusluokka 2: Rannikko = Huvivenedirektiin suunnitteluluokka B

Purjehdusalue kattaa Pohjanlahden, Suomenlahden, Riianlahden, Itämeren rannikot ja vain suotuisissa olosuhteissa Selkämeren ja Itämeren aavat keskustat.

Veneen on oltava täysin katettu, vahvasti rakennettu ja vesitiivis. Kulkuaukot tulee olla suljettavissa kohtuullisen vesitiiviisti. Perämoottorit hyväksytään. Rungon aukkojen oltava sellaiset että vesi ei pääse sisään suurillakaan kallistumilla. Sisätiloista on oltava varapoistumistiet.


Katsastusluokka 3: Saaristo = Huvivenedirektiin suunnitteluluokka C

Purjehdusalue kattaa Suomen rannikot, järvet, Suomenlahden perukan, Saimaan kanavan, suotuisissa olosuhteissa Ahvenanmeren, Merenkurkun ja välin Helsinki-Tallinna.

Veneen on oltava saaristokäyttöön soveltuva joko kajuutallinen tai HT -vene, jossa on yöpymismahdollisuus tai runkopituudeltaan yli 5 metriä, jonka koneteho on vähintään 35kW. Yöpymistilat pitää voida sulkea sade- ja roiskevesitiiviiksi joko kuomulla tai muulla menetelmällä. Rungon ilmanotto- ja muiden aukkojen on oltava puolivälin perän puolella ja siten sijoitettuja ettei vesi pääse niistä sisätiloihin. Perämoottorikaivon on oltava rakenteeltaan sellainen, ettei vesi pääse sieltä veneeseen. Kaapeli- ja letkuläpivientien on oltava tiiviit.


Katsastusluokka 4: Suojaisat vesialueet = Huvivenedirektiin suunnitteluluokka D

Purjehdusalue kattaa suojaisat vesialueet.

Veneen on oltava rakenteeltaan, asennuksiltaan ja kunnoltaan suojaisille vesialueille soveltuva. Vene voi olla HT-, tuulilasi- tai avovene.


Katsastusluokat ja veneilijöitä koskevia ohjeita löydät Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n sivuilta